Winnen doe je zo!

Alle deelnemende handelaars hebben een BATJES deelnemers affiche.

Bij de handelaars staat een spaarbox waar de invulformulieren in gedeponeerd worden.

De handelaar kan individueel de waarde bepalen per toe te kennen deelnemingsformulier.

Op zondag 16 juni om 18 uur trekking op de Markt te Torhout groot podium.

1° trekking van de individuele waardebonnen 50 euro per handelaar.

2° restformulieren in 1 GROTE SPAARBOX waaruit de resterende hoofdprijzen getrokken worden.

Voor de prijzen tot 50 euro moet de winnaar niet aanwezig zijn op de trekking.

Voor alle HOOFDPRIJZEN is aanwezigheid vereist.

SUCCES !


DEELNEMERS TE VOLGEN IN WEEKBLAD BAZUIN

Via deze link volgt u de online krant Weekblad Bazuin